Project Description

شرکت معدنی مواد نسوز

مشتری: شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

تولید سالانه شرکت بالغ بر ۱۳۵ هزار تن سنگ منیزیت ، دولومیت و گرانیت است. گروه منیر طراحی سایت شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند را انجام داده است.

وب سایت: brmco.ir