Project Description

مشتری: موسسه مردم نهاد آیه های استقامت

هدف موسسه نشرگنجینه دوران دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، است. گروه منیر طراحی سایت این موسسه را انجام داده است.

وب سایت: ayatbirjand.ir