_

هدف نرم افزار و سامانه رای گیری آنلاین، تضمین صحت برگزاری انتخابات است.

دمو نسخه کاربردی

_

ویژگی ها

    خانهدرباره ماتماس با ما