_

هدف نرم افزار دستیار مجری گاز،  مدیریت بهتر و دقیق تر کارکرد مجریان گاز است.

دمو نسخه کاربردی

468  مشتری
 
_

ویژگی ها

نسخه انبارداری

نسخه انبارداری (ورود و خروج کالا و مشاهده موجودی انبار)
قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 1.200.000 هزار تومان
دانلود نرم افزار

نسخه کاربردی

نسخه کاربردی (ویژه کلیه مجریان)
قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 990 هزار تومان

نمایش دمو

دانلود نرم افزار

ورژن ها

جهت تهیه نرم افزار با ما تماس بگیرید

نسخه سال مالی

نسخه سال مالی (بسته شدن حساب های سال قبل و مشاهده اطلاعات هر سال به تفکیک)
قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 1.400.000 هزار تومان
دانلود نرم افزار

نسخه چند شهرستان

نسخه چند شهرستان (ویژه مجریانی که در چند شهرستان مشغول به فعالیت می باشند)
قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 1.300.000 هزار تومان
دانلود نرم افزار

    خانهدرباره ماتماس با ما