نرم افزار

gas

نرم افزار دستیار مجری گاز

اولین نرم افزار مدیریتی و حسابداری ویژه مجریان گاز

اطلاعات بیشتر

نرم افزار راه نگار

مستندسازی شیت های آزمایشگاهی و محاسبه جراءم عملیات راهسازی

اطلاعات بیشتر

راه نگار
bime

نرم افزار ویزیت بیماران

این نرم افزار تحت ویندوز میباشد و ثبت نسخ پزشکی از طریق آن انجام شده و خروجی مورد نیاز بیمه ( فرمت بیمه ) میتوان با این نرم افزار دریافت کرد.

اطلاعات بیشتر

نرم افزار اتوران شهید سید احمد رحیمی

اطلاعات بیشتر

shahid
ghir

سامانه ورود و خروج قیر

این نرم افزار تحت وب برای اداره راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی طراحی شده است.

سامانه ثبت تخلفات

سامانه تحت وب برای سازمان اتوبوسرانی استان خراسان جنوبی به منظور ثبت تخلفات رانندگان طراحی شده است.

bus
قاری1

نرم افزار قاری کوچولو

اطلاعات بیشتر